Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Emlékhelyek, emlékező rendezvények

2008-ban, Pék Pál halálát követően azonnal megindult a költő ingóságainak leltározása, átköltöztetése a Halis István Városi Könyvtárba. 2012-re fejeződött be a teljes átvétel, mivel Nagykanizsa Megyei Jogú Város hivatalosan is ekkor vette át a hagyatékot a Magyar Nemzeti Vagyonügynökségtől. Köszönet illeti Dr. Károlyi Attilát (a végrendelet végrehajtásáért felelős ügyvédet), Balogh Lászlót (az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság akkori elnökét, a Batthány Lajos Gimnázium igazgatóját), Czupi Gyulát (a Halis István Városi Könyvtár igazgatóját) és Dr. Száraz Csilla régészt (a Thúry György Múzeum igazgatóját), hiszen jelentős kulturális hagyaték maradt így Nagykanizsán.
A Thúry György Múzeum részéről Kunics Zsuzsa történész, a könyvtár részéről Kardos Ferenc könyvtáros végezte a feladatot, s utóbbi, Pék Pál költő tanítványa lett a hagyaték könyvtári gondozója. 

Emléktábla (2010)

Az Ady u. 14. második emeleti lakásában lakott Pék Pál és édesanyja utoljára. 2010-ben táblával jelölte meg az épületet Nagykanizsa Megyei Jogú Város, a táblát Balogh László az OKISB elnöke avatta fel, a tábla az ő tervei alapján készült. Személyes kapcsolatáról olvasható a Pék Pál Breviáriumban.

  

Pék Pál - Takács László Olvasóterem (2012, 2022)

A Pék Pál hagyatékából kialakított emlék- olvasótermet  2012. április 11-én, a Magyar Költészet Napján nyitottuk meg ünnepélyesen. 
A hagyatékból kialakított emlékteremben a költő íróasztala, írógépe, olvasósarka jelenik meg, könyvtárának legértékesebb dedikált köteteivel.
Értékes könyvtárának többi része Pék Pál hagyaték pecséttel kölcsönzött könyvként olvasóink kezébe kerülhet. 
A terem elnevezésével ezt is jeleztük, hogy Takács László költő,, Pék Pál tanártársa a Mező Ferenc Gimnáziumban és barátja vershagyatéka (köztük a Pék Pál szerkesztésében kiadott verseinek kéziratai) is a Pék Pál hagyaték része.
2021-ben, a pandémia idején elkezdődött a könyvtár Kálvin téri épületében az olvasói terek átalakítása, melynek következményeként az olvasóterem átalakítását is elkezdtük. A képen is látható, Pék Pál hagyatékából származó bútorok ma is az olvasótermet szolgálják, de az itt elhelyezett dokumentumok köre bővülni fog a nagykanizsai költők, írók köteteinek helyismereti példányaival.

2012-ben a termet Pék Zoltán, Pék Pál öccse, Cseresnyés Péter polgármester, későbbi államtitkár, Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója avatta fel. A terem avatásakor előadásokat is tartottunk a hagyatékról és Pék Pálról. Bagarus Ágnes, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán Osztályának vezetője (a jobb oldai képen) Pék Pálról, a pedagógusról beszélt,  Czupi Gyula (mint a Pannon Tükör egykori főszerkesztője és könyvkiadó) és Szemes Péter (mint a Pannon Tükör főszerkesztő-helyettese) Pék Pál folyóiratalapítóról és -szerkesztőről beszélt, Kardos Ferenc pedig költőként és a költők mentoraként mutatta be Pék Pált, illetve szólt a hagyaték irodalommal kapcsolatos dokumentumairól. Bedő Csaba és Horváth István Radnóti-díjas versmondók szavaltak Pék-verseket és a Farkas Ferenc Zeneiskola növendékei is felléptek. Díszvendég Pék Zoltán és felesége volt (a jobb oldali képen ők ülnek a vetítő mellett), illetve Szermek Zoltán, a Mező Ferenc Gimnázium igazgatója. 

  

 

Pék Pál tanterem a Mező Ferenc Gimnáziumban (2022)