Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Pék Pál, a pedagógus

I. Az általános iskolai tanár

Az 1961/62-es tanévtől képesítés nélküli nevelőként dolgozott Murakeresztúron, majd magyar-történelem szakos általános iskolai tanárként Eszteregnyén, Kiskanizsán, és a mai Kőrösi Csoma Általános Iskolában (1968-tól 1982-ig) tanított.

Murakeresztúri Általános Iskola

A kép hátulján néhány diák neve: Báránkó József, Grabant István, Horváth Béla, Kondritz István, Kovács József, Kovács Mihály, Papócsi László, Pávlicz Mária, Plántek Rozália, Skubrics Ferenc, Spanczér István, Tulezi Erzsébet

Murakeresztúron csak 1964/65-ös tanévig maradt. Az iskolában, vélhetően generációs és világnézeti okok miatt kialakult konfliktus helyzet egyik szereplője éppen ő. Az erről tudósító cikkben a később, már kanizsai tanárként ismert habitusú Pék Pálról így írnak: .… a hat, távozni igyekvő nevelő mindegyike a fiatalok sorából kerül ki, s közülük mindössze kettőnél tapasztaltuk, hogy valóban inkább családi problémák indokolják távozási szándékukat. Négy fiatal pedagógus esetében azonban az csendült ki a beszélgetésekből, hogy a személyeskedés, személyi ellentét húzódik meg a távozási szándék, az áthelyezési kérelem mögött. A hivatalos vizsgálat leszögezte, a tantestületi egység hiányának egyik fő okát abban látja, hogy a fiatal nevelők egy része nem érzi otthon magát a községben, nem vállal élet- és sorsközösséget sem az iskolával, sem a falu lakóival. Ezután megnevezi Pék Pál képesítés nélküli nevelőt, valamint az iskola három, délszláv anyanyelvű, de az ország más vidékeiről ide került pedagógusát, Kubatov Katalint, Lokácz Máriát és Szecsujác Danicát. ... Ami Pék Pál esetét illeti, ez a fiatalember élénk irodalmi tevékenységet fejt ki, de ugyanakkor úgy érzi, Murakeresztúron nincs számára a fejlődő lehetősége biztosítva, mert csupán az ötödikeseket taníthatja. Arról viszont megfeledkezik, hogy nemzeti irodalmunk nagyjaival, Petőfivel, Arannyal kapcsolatos szemlélete — enyhén szólva — tarthatatlan, s más iskolában nem tűrnék, hogy a János Vitézt vagy a Toldit a gyerekek elől lekicsinyelje, sőt nevetségessé tegye. (Zalai Hírlap, 1963. április 6.) Pék Pálról, a későbbiekben sokszor kiderült, hogy kritikai szemlélettel tanította a legfontosabb műveket is, vélhetően ezesetben sem arról van szó, hogy nem tisztelte Petőfit vagy Aranyt, hanem műveikről nyílt eszmecserét folytathatott.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
(volt Andrejka Jenő úti Általános Iskola)

A fotó hátoldalán olvasható: Andrejka jenő úti Ált. Isk. 1968/69. 8/a 

Tanulók: Tóth László, Galambos Ágnes, Zalavári Zsuzsa, Baranyai Zsuzsa, Strömpl Erika, Sebestyén Anna, Erdélyi Regina, Lukács Mária, Katona Györgyi, Horváth Margit, Kovács Mária, Érces Györgyi, Sági Mária, Busa István, Gaál Tibor, Hajnal Piroska, Kiss Éva, Koroknai István, Vaska Miklós, Kovács Magdolna, Horváth Piroska, Gilincsek Ilona, Bálint József, Kiss Magda, Tollár Rozália, Kucséber Mária, Molnár Ibolya, Kállay Éva, Miklós János, Horváth Erzsébet

Tanárok balról: Sipos Lajosné (Zsuzsa), Baranyai Kornélné (Kati), Bencze Ákos, Fischer Kálmánné (Mici néni), Pék Pál, Horváth Vilmos igazgató, Szalai József ig.h., Bánki Erzsébet, Ács-Kurucz Ferenc, Zalavári Gyuláné (Gabi néni), ismeretlen

1968/69. tanév 8/b

A fotó hátoldalán olvasható: 1975, 8/a Bencze Ágnes osztályfő Andri Judit, Bentzik Zsuzsa, Bozi Katalin, Burka Ilona, Chrenkó Ágnes, Csizmadia Tibor, Fazekas József, Fenyves Rita, Gulyás Ernő, Jagadics Johanna, Kovács edit, Lukács Magdolna, Németh Zsolt, Pethő Attila, Rónai Andrea, Schein József, Szabó Piroska, Szalay Ildikó, Tóth Éva, Turkalya Katalin, Tusori Imre, Varga Judit, Várfalvi Ferenc, Veno Ildikó, Völgyi István, Zakócs Ferenc

Pék tanítványaival az 1971/72-es tanévből. A fénykép hátulja szerint “Sok szeretettel Pali bátyámnak, Gyurka, Gyuszi, Bíró Sándor “

A fotó hátoldalán olvasható: 1975. 8/b Szilajka Józsefné osztályfőnök Ámin István, Büki Magdolna, Czene Márta, Fischer Rita, Gráner József, Hegyi Tamás, Horváth István, Ivusza József, Móricz István, Nagy Erika, Nagy Márta, Nagy Rita, Nagypál Gabriella, Palicska Valéria, Pőcze László, Rácz Erzsébet, Somogyi Kornélia, Soós Erika, Szabó Ildikó, Szegő Erzsébet, Szinyér Kristóf, Tóth Márta.

A fotó hátulján olvasható dátumjelzés nélkül: Németh Antal, Horváth Jenő, Holczer István, Gőcze Judit, Horváth Enikő, Soós Ágnes, Németh Júlia, Eszményi Ildikó, Sipos Edit, Horváth Júlia, Peszlen Edit, Szabó Szilvia, Bereczki Tibor, Kiss Attila, Bali György, Kövesi János, Mészégető Márta, Tohin Zoltán, Bentzik Klára, Klemzzer József, Herjavecz Éva, Varga László, Kovács Ferenc, Both Péter, Szabó Zoltán, Sike Attila, Szumi Anna, Simon Mária, Sárecz Mária, Bálint István, Szabó Ágnes, Szabó Rita, Békési József, Balázs Margit.

A fénykép hátán olvasható: 1982. 8b. Bognár Erika, Doma István, Ferencz Tibor, Födő Zsolt, Gazdag Árpád, Gáspár József, Gelencsér László,  Horváth Valéria, Jankovics László, Joó Zsuzsanna, Kiss József, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Király Ilona, Lőczi József, Molnár Gábor, Nagy Tamás, Novák Erika, Papp Valéria, Rácz Miklós, Rózner Ildikó, Sámik Judit, Schroth Andrea, Steiner Andrea, Takács Anita, Takács Rita, Takács Tünde, Tamás Ferenc, Tóth Sándor, Varga Anna, Varga Tibor, és még két felnőttes, nehezen olvasható név.