Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 

A Halis István Városi Könyvtár üvegablakai

Kustár Zsuzsa iparművész bevezetője és ablaktervei

 

Jobboldalon a tejút központját látjuk forgó rózsa képében. Ahogy örvénylik, csillaglényünk földre száll.

A baloldali körablak közepén négy életmag szunnyad azon az életfonalon, mely mérleg és kos jelét idéző táncát járja. Képzelhetnénk, hogy így alusszák örök álmukat halottaink.

Az ablak tövében egy széles rámpájú lépcső áll. Ez kapcsolja egymáshoz a földszinti és az emeleti központi tereket. Az ablakok egész terjedelmükben csak a lépcsőn le-föl közlekedő látogatók számára láthatók. A lépcső alatt közvetlenül a padló síkjából nől ki, és látomásos képet alkot a három egymás melletti ablak, melyből az elsőt félig eltakarja a lépcsőfeljáró. Amennyire zavaró ez a jelenség, – mi lehet az amit nem láthatunk. és mi az amit láthatunk? – annyira izgalmas is. Ez a rendkívüli tér, mely mozgás közben tárja csak fel az üvegfal díszítésének egy részét, arra ösztönzött, hogy valami titokzatosat, és jelképeset válogassak össze korábbi népművészeti gyűjtéseimből. Amit itt elmesélek a képekről, az az én olvasatom. De kérek minden látogatót, értelmezze a jelképeket úgy, ahogy szeretné, ahogy hangulata, lelki hozzáállása, ismerete vezeti, a régi időkből hagyományozódott jelképek becsülésével és önbecsüléssel.
Mit is látunk a könyvtár központjában? Elsősorban embereket, akiknek látható, és láthatatlan tulajdonságaik vannak. Erről szól az ablakokon átjáró fény annak, aki figyel.
A képek a néphagyományban általánosan használt, ismert állatégövi (zodiákus) jegyek jelképei is, egy-egy képsor pedig egy-egy gondolat jegyében született. Megmutatkoznak itt soronként a testi adottságok, melyek a föld jelképeivel megjelenítettek, a lelki adottságok, melyek a víz jelképeivel kifejezettek, az értelmi adottságok, melyeket a levegő jelképeivel ábrázoltak és a szellemi adottságok, melyeket a tűz jelképeivel megrajzoltak.

Az ember testi adottságai - a föld jelképei

I. (bölcs bakkecskék)

A félig eltakart ablakon most egy kecske néz velünk szembe. A bak állatövi jegynek megfelelő kecskealak, és alatta a hegyével földbefúródó háromszög, az anyag világát jelképezi. A háromszög sodrott vonalára nehezedik rá a felfénylő bakkecskefej. Olyan ez a jelenet, mintha a kecske sűrű fordulatokkal fonódó életén hintázna, hol előre, hol hátra, miközben két (jó)madár csicsereg a fülébe. A madarak – öltözetszerű szárnyaikból ítélve – asszonyok is lehetnek, akik mindenfélét sugdosnak a komoly, bölcs bakkecske fülébe, miközben az maga elé néz, gondolkodik, az önmagában zajló eseményre figyel.
Eszét jól használó bakkecske, s csak mosolyog a jómadarak csacsogásán. Széles mosolyából életfa nő, már kivirul a virággal. A hagyomány szerint ez a virág a felismerés virága.
A könyvtár földszinti központjából nem látható, hogy mi is történt a bakkecske szarvai fölött, azaz észjárásának megfelelően. De aki elindul a lépcsőn felfelé, és belenéz a rejtett ablakba, az megtudhatja, hogy boldogul-e az ember, ha az eszét jól használja, beleláthat a kecske titkolt észjárásába. A bakkecske boldogul, amint azt jelzi a “kétágú esze” fölött is megjelenő virág. De a virágban négy irányba elforgatott nyílhegy van. A nyílhegy nem jót jelent: változást, támadást, az elkerülhetetlen kellemetlenségeket szimbolizálja.

II. (nő – a bika jegyében)

Első ránézésre egy ember fejére figyelünk fel. A női fej hajában és fülében négy nagy szegfű ékeskedik. A szegfű azt jelenti, hogy akit szeret valaki, az meghallgatja őt. A fénylő női fej középtengelyén, egy tulipánban végződő életfa áll, öblös, lábas vázában.
Egyetlen szemhunyorítással ez a váza átváltozhat az egész ablakot betöltő fényjelenség állává, és gyöngyfogsoros szájává. A vázából kinövő életfa szára orrá változhat, a mellette álló két madár teste pedig egy lefele néző szempárrá. Feltűnik egy újabb női fej, de a majdnem valósághű arányaitól nagyon eltérő fülekkel. A fülek gránátalma alakúak, a bőmagvú (sokmagú) gyümölcs a hagyomány szerint arra utal, hogy tartalmas, meghallgatásra érdemes gondolatok jutnak fülünkbe.
Ha továbbra is hunyorított szemmel nézünk az ablakba, újabb női fejet láthatunk, aki orra hegyére összpontosít, aki a magvas beszédre figyel. Szemében pedig a páros élet jelképei csillognak. Miközben sorsának titkát figyelgeti orra tövében (fölött) kinyílik egy tulipán, elfoglalva a homlok közepét. Ez a hely egyes népi elgondolások és mitológiák szerint a “harmadik szem”, a “belső, befelé látó szem” helye. A belső világunk látásának legnagyobb hasznát párválasztás idején vesszük. Nos ez régebben a nők életében a férjhez menéshez kapcsolódott.
Éppen ez az esemény látható, ha az ablak felső felére összpontosítjuk összehunyorított szemünket. Az előbb feltárt látvány pontos tükörképét látjuk. De így a tulipán szájjá változik, a gyöngyfogsoros száj pedig a “harmadik szemmé”, rajta – a bika állatégövre és a megtermékenyülésre utaló – kis szarvakkal. A tulipán olyan ajkakat formál, mintha a nő sikoltana, mintha most születne meg sorsa részeként gyermeke.

III. (virágom, virágom)

A képen a szűz, a lány jelenik meg virág képében, tükörképével együtt. Az üvegtábla felső síkján a lány fejjel lefelé repül, zuhan a föld felé, majd a kép közepén egy teljes fordulattal talpra áll. (A mesékben gyakori fordulat: átbucskázik valami a fején és átalakul. Látható, hogy a horizont vonal alá került, combig földbe verődik. s ezzel foglyul is esik a magvas földben. A szüzet megjelenítő virág – a hagyomány szerint – elszaporítja majd a virágéletű embereket a földön, de csak akkor, ha az emberek időben észreveszik termékenységét, melyet a képen kurta szoknyácskája alatt, a virágsziromhoz hasonló szeméremteste jelez. A magára vett kötény is jelképes: téglalap alakú és sakktáblás díszítésű., a magvas földet jelképezi. A sakktábla díszítés nem más, mint az egyszer látható, másszor láthatatlan mag (élet), amivel a szűz beveti a földkerekséget azért, hogy az emberiség hosszú életű legyen a földön.
A szűzlány életfája akkor virágzik ki, amikor elveszti szüzességét, ezt az ágán ülő páros madár megjelenése jelzi. Ettől kezdve már nem használhatja tündérszárnyait, ezért azokat csomóra kötve, viseli tovább.
A földbe vert szűz föld rabságában mint egy kis, buta lány éli világát. ("Tyúkeszű” - ezt jelzi kedvesen a tyúktojás alakú fejecskéje.) De idővel kinő a fejéből két bibe formájú szarvacska (a kos jele), mely arról mesél, hogy lassan feltámad benne a saját szellemteste iránti érdeklődés, átváltozik “okos Katává”. De ehhez a változáshoz - a hagyomány szerint még azt is fel kell ismernie, hogy ereje megvalósított álmaiból jön elő.

 

Az ember lelki és érzelmi adottságai - a víz és a levegő jelképei

A víz jelképezi az emberi érzelmek változását. Az ember második „testét”, az érzelemvilágot az állatöv vízzel kapcsolatos állatjegyei testesítik meg. 

I. (pelikán - az önzetlen anyai szeretet állata)

A lépcsőn felfelé haladva először a rák jegyében megjelenő pelikán látható.
A váró, gondoskodó anya jelképe magyar népművészetben gyakorian a pelikán. Az önzetlen és viszonzást nem váró anyáé, aki gondoskodik gyermekeiről, itt a fiait saját vérével eteti. A pelikánról azt állítja a hagyomány, hogy saját hamvából is feltámad. Hallhatatlan és örökéletű. Következésképpen örökéletű és hallhatatlan az az érzés is, amit fiókáival együtt megjelenít: az anyai szeretet. Ő maga a „semmi hegyén” áll és fénnyel átitatva fényt sugároz. Jó érzés azt képzelni, hogy ilyen lélekkel is élhetünk ezen a földön.
A pelikán körül csillagok, alatta pedig a szerelmespárt, magát a szerelmet jelképező két madár, két egymás felé hajló, forduló két tulipán (lehetne két majoránna is). Innen születetik meg a csillagok közé emelkedő, az anyagi világból kiragyogó anyai szeretet madara, a pelikán, és innen jutnak az égbe (talán a virágok gyökerénél megjelenő két magocskából) a pelikánfiak. A két erős fénysugár mellett jobbról és balról két gyertyatartó őrzi ezt a rendet.

II. (madarak és halak)

Ha valaki ismeretlenül, életében először nyúl népi hímzésekből, varrásokból vett mintákat kezébe, csak a jól felismerhető figurákat, alakokat veszi észre. Úgy látja, hogy a képenm virágindákon madarak énekelnek. Pedig ezek az indák mást is jelenthetnek. 

Az alapmotívum, mely csak ismétlődik, a leszakított viráginda a hagyomány szerint halált jelent. A halak csillagkép ősi jelét rajzolja ki, az alsó majdnem szimmetrikus, de mégsem azonos viráginda. Érzékletesen jelképezi ez az ingatag, érzelmekben kacskaringós életutat bejáró ember sorsvonalát. (A halnak a virágok fölötti pont a szeme, a virág a kopoltyúja, a népi ábrázolásokban gyakorta használt „cet” formájú vonalvezetéssel.) A halak jegyében a halálról és az érzelmek hallhatatlanságáról elképzelt jelképeket láthatjuk.
Ez a jelenség a földszinti központi térben, a lépcső alatti legfelső ablakban jelenik meg, az üvegtábla alsó részén, az innenső síkon. Titokzatosságát eltakart helyzete is hangsúlyozza. Vajon érzés tölthette el régebben a magyar ember szívét, amikor szeretteit eltemette? Az inda virágzik, majd magvasodik, és magját szélnek ereszti, miközben egy-egy lélekmadárnak is szállást ad. Ez a körforgás ugyanaz, melyet a plébánosok, tiszteletesek megfogalmazhattak a temetés óráján: az örökkévalóságé az ember. Születik, él és meghal. Ahogy az örökkévalóságot jelképező gyűrűk fent és lent összekötik az egyik és másik leszakított virágos indát, úgy kapcsolódik össze az elmúlt élet a soron következővel.
A kapcsolódó két inda nagy és kis hajtása között felfényesedik egy urna. Az urna a háttér síkjából jön elő, (szinte a másvilágból) fénnyel feltöltve. Ettől a ténytől vázájává válik egy fényre nyílt nagy-nagy szegfűvirágnak. Most már úgy tűnik, mintha ezt őrizné a kettő másvilágra kitekintő madár, akiről tudjuk, hogy az érzelmeket megjelenítő lélekjelző állata. Mivel teljesen egyvonalban vannak az urnával, együvé is tartoznak, - s a hagyomány szerint - átadják, átveszik egymásnak a halott ember minden érzelmét, amivel életében azonosult.

III. (rénszarvas - az "érző" állat)

A következő ablakon a szeretetet megjelenítő rénszarvassal találkozunk. Ő a skorpió jegy második holdházának jelképes állata. Jelképes állattá agancskoronája tette. Ezt évente eldobja és helyére újat növeszt, mindig egy ággal nagyobbat. Ez az újjászületés és növekedés jelképe. Fergeteges életerejéről és önvédő érzékenységről tesz tanúbizonyságot egész életében, ezért lett ő „a megérző ember” jelképe, aki megjelenítheti az emberi lélek titkait is.
Szűkítsük össze szemünket, s figyeljük meg a szarvast és körbezárt világát! A szarvas két hátsó lába közt egy gyermekkel áldott anya bontakozik ki, a hátsó lába nyomvonalán pedig egy Napot szülő szoptatásra kész anya ül, aki a szarvas agancsával, mint saját szárnyával ékeskedik. (A hiedelemvilágban a rénszarvassal szoros kapcsolatot tartó Földanyánk tündéri gondoskodása jelenik így meg.)
Értelmezze ezt a jelképegyüttest mindenki kedve szerint, de jelképolvasatunkban önbecsülés legyen! Hiszen a szarvas maga teremti agancs koronáját (energiát adó és vevő készülékén). Teljes biztonságban védekezik és támad, mert tapasztalata van arról, ami körülveszi: tudja, hogy őrző angyalai vannak, és azokkal állandó kapcsolatban áll.
Mert ezt az ablakot felében elvágja a lépcső, nézzünk utána mit takar el a kompozícióból!
Láthatjuk lent ugyanazt amit fent, hogy a lelkünket jelképező állatot őrző angyalok övezik, az alsó és felső világban egyaránt.

 

Az ember szellemi adottságai - a tűz jelképei

A tűzes jegyek (kos, oroszlán és nyilas) tulajdonságaival jellemezhetjük a szellemi adottságokat.

I. A szellemi adottság feltámadása

Az ember szellemi adottságának mezopotámiai jelképe a kétfejű sas, aki a kompozíció kellős közepén két fehér ló fején áll, szív alakú testével, kardforgató lábakkal. Két feje közül az egyikkel előre néz, a másikkal hátra. Ez a nem mindennapi fejtartás jelképezi az emberi szellemnek azt az adottságát, hogy gondolatban egyszerre láthatja a saját múltját és jövőjét. Ezt a szellemi állapotot nevezi a keleti filozófia „egyhegyű” állapotnak A kompozíció közepén a szív alakú testből nő ki az a csúcsos süvegű szellemlény, aki jelképesen összekapcsolja két gyermekfejű árnyképet. Ahol egybeesik a gyermekfejek és a kétfejű sas záróvonala, ott rajzolódik ki egy madár álarcot viselő ember. Aki felismeri ezeket a jelképeket, az tovább tudja gondolni, milyen szellemi adottsággal is születik az ember újjá.

II. A hatalom

Az emberi szellem adottságainak másik ősi jelképe az oroszlán, aki közismerten a hatalmat jeleníti meg.Ha megértjük azt, amit kiemel a kompozíció hármas tagoltsága, akkor feltűnik egy orrtakarót viselő szellemlény, akinek szemét a felső két oroszlán hátsó lábai rajzolják meg. A szellemlény oroszlán alakú hajsörénye és két irányba néző „antennái” a múlt és jövő felé irányulnak. Mellkasát a génfonathoz hasonló életfavirágok és magvak töltik meg. A felső és alsó sík életfatörzsének fejlődése kapcsolódik egybe az ember szellemi adottságaiban

III. A táltos
A nyílhegyként célba érő szellemi erő a ló csillagkép képletéről ábrázolásáról olvasható le. Az itt feltűnő fehér ló azonos meséink fehér táltosával. Próbáljuk először a nevében rejlő titkot megérteni. Ha a hat betűs TÁLTOS szavunkat középen elválasztjuk és az elválasztástól először balra, aztán jobbra haladva egybeolvassuk, azt halljuk, hogy LÁT-TOS, azaz LÁTÓS a TÁLTOSló, aki nem más, mint a mozgékony szellemi adottságunk. A lófej négyszer is megjelenik, azaz egyszerre lát előre, hátra, fölfelé és lefelé. Mindenlátó képességével védelmezi a királyfit, aki a legközelebb áll hozzánk, mivel a középvonalon innen jelenik meg.
A túlvilágban a királylány van, aki pontos tükörképe a királyfinak. Az az atya, aki zaboláz, a királylány fejébe ékelődik be és titoktartásra készteti a különben bőbeszédű királylányt. (A szűz száját a királyfi homlokpántja köti le.)
Figyeljük meg a négy-öt éves lánykák családrajzain azt, ahogy megkoronázzák szeretteiket. Soroljuk fel, milyen jelei vannak a királyfi királyságnak: zabla van száján; nyitva van a szeme. Nyitott szemével fogja be a körötte szárnyaló szellemlényeket, akik megkoronázzák őt saját virágéletű testükkel. Koronája fölött megjelenik önmaga égi mása, a királylány, aki lecsukott szemhéja alatt ugyanazokat a szárnyaló szellemlényeket látja, mint a királyfi.
Ha meg akarjuk érteni, hogy mi tündököl az ablakban, akkor meséljük el magunknak mindazt, amit mi is meglátunk a fenti jelképekből.

Az elemzésben nem szereplő ablakok: Az ikrek, mérleg, vízöntő, bika