Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.FARKAS FERENC MŰVEINEK VÁLOGATOTT JEGYZÉKE

Készítette: Kocsis Katalin

A teljes műjegyzék a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban megtalálható

 

SZÍNPADI MŰVEK

A három csavargó - balett 1 felv., libr.: Kristóf K. (1932)
A bűvös szekrény - vígopera 2 felv., libr.: Kunszery Gy. (1938-1942)
Bábtáncoltató betlehemes játék 1 felv. népi szövegre (1940) lásd még: Zenekari művek: Bábtáncoltató szvit
A fülemüle - daljáték 3 felv., libr.: Szabados Á. (1941)
Erdélyi betlehemes játék 1 felv. népi szövegekre (1941)
Furfangos diákok - táncjáték 1 felv., libr.: Jókai nyomán Oláh G. (1949) (lásd még: Zenekari művek: Furfangos diákok - szvit)
Csínom Palkó - rádiójáték, majd daljáték 3 felv. libr.: Dékány A. (1950, átd. 1950, 1960)
Májusi fény - rádiójáték (1950)
Zeng az erdő - rádiójáték (1951), ebből daljáték 3 felv., libr.: Dékány A. - Baróti G. (1954)
Vők iskolája - operett 3 felv., libr.: Innocent Vincze E. - Török R. (1958)
Vidróczki - zenés rádióballada, majd opera 3 felv., libr.: Innocent Vincze E. (1959, átd. 1964)
Piroschka - daljáték 3 felv. német szövegre, libr.: H. Hartung - K. Gutheim (1964)
A Noszty-fiú esete Tóth Marival - zenés komédia Mikszáth regényéből (1971)
Panegyricus - balett kórussal, párbeszédekkel (1972)
Egy úr Velencéből (Casanova) - opera Márai Sándor regényéből 

MISÉK

Missa in honorem Sancti Andreae vkar, orgona (1962)
Missa brevis in honorem St. Margaritae vkar, ad libitum orgona (1964)
Missa Hungarica magyar szövegre vkar, orgona (1968)
Proprium tergestinum - vkar, orgona (1988)
Missa in honorem Sanctae Margaritae - felesége emlékére, vkar (1992)
Missa brevis in honorem Sancti Stephani - ffi vagy nőikar, orgona, zkr (1995)
Requiem pro memoria M. - vkar, zkr, kettős fúvóskar (1992)

ORATÓRIUMOK, KANTÁTÁK

Szent János kútja (Cantata lirica) Dsida Jenő verseire, vkar, zkr (1945)
Tisza partján - kantáta magyar népdalokra, vkar, zkr (1950)
Megérett a szőlő (Szüreti táncok, Szüret, Szüreten címmel is) vkar, népi együttes (1951)
Tinódi históriája Eger vár viadaljáról - kantáta Bar, vkar, zkr (1952)
Cantus Pannonicus - kantáta Janus Pannonius verseire, S, vkar, zkr (1959)
Zúgj hullám - kantáta néger spirituálékra, A, T, vkar, kamarazk (1964-1965)
Szigetvár dícsérete - oratórium szólisták, vkar, gykar, zkr (1966)
Tavaszvárás - kantáta Bar, vkar, gykar, zkr (1967)
Kőröshegyi betlehemes kantáta vkar, orgona, kamaraegyüttes (1970)
Bontott zászlók - kantáta S, Bar, ffikar, zkr (1973)
Aspirationes principis - kantáta Rákóczi Ferenc emlékére, T, Bar, zkr (1974-1975)
Ünnepi zsoltár - kantáta, T, Bar, ffikar, zkr (1977)
Vita poetae - kantáta, Mezz, férfi trió, vkar, 16 hangszer (1976)
Ének vitéz Thury Györgyről - kantáta Nagykanizsa városának, narrátor, vkar, zkr (1978)
Vivit Dominus (17. Dávid zsoltár) - vkar, zkar (1981)
Le Musicien de Saint-Merry - kantáta, nőikar, fúvósegyüttes (1984)
Kölcsey szózata - kantáta, T, vkar, zkr (1993)

A CAPPELLA KÓRUSOK

Vegyeskarok Bakonyi lakodalmas népdalfeld.. (1940)
  Alkony Petőfi S. (1944)
  Rózsamadrigál Weöres S. (1947)
  Honszeretet Vörösmarty M. (1948)
  Jelszó Jankovich F. (1948)
  Hajnalnóta Weöres S. (1948)
  Áldott éj angol karácsonyi dallamra, Vargha K.
  Az öröm illan három vegyeskar Tóth Á. versekre (1962)
  Tavasz, Nyár, Ősz, Tél Berda J., Weöres S., Takáts G. (1962)

Férfikarok Három palóc katonanóta (1933)
  Férfikarok az "Ahogy tetszik"-ből (1939, 1941)
  Bacchushoz Csokonai (1933)
  Temetőben Arany J. (1963)

Gyermekkarok Cigánynóta (1935)
  Gyöngyöri Gyöngy
  Párosító (1935)
  Sánta Beke (1935)
  Négy magyar népdal (1935)
  Keresztöltés Weöres S. (1967)
  Állatok világa
  Ákombákom hadsereg
  Irka-firka
  Trillio-lio

VOKÁLIS KAMARAZENE

Fagyöngy ciklus Mezz, kamarazenekar (1932)
Gyümölcskosár 12 dal Weöres S. verseire, S, hg, gka, zg (1946-1947)
Naptár 12 miniatűr Radnóti Miklós verseire S, T, zg/kamaraegyüttes (1955)
A vándor dalai Füst M. verseire, énekhang, fv, mélyhg, gka (1956)
Tibicinium Keleti A., énekhang, fv (1967)

DALOK ZONGORAKÍSÉRETTEL

Esik eső Petőfi S. (1923)
Szerelmek madarai Kazinczy F., Csokonai V.M. (1937)
Láng Tóth Á. (1941)
Maláj ábrándok Weöres S. (1943)
Szeretlek kedvesem Petőfi S. (1943)

ZENEKARI MŰVEK

Divertimento (1930)
Alla danza ungherese (1934)
Finn népi táncok (1935)
Asztali muzsika (1938)
Rhapsodia Carpathiana (1940)
Bábtáncoltató szvit (1941)
Musica pentatonica (1945)
Márciusi szvit (1947)
Prelúdium és fúga (1947)
Furfangos diákok - szvit (1949)
Lavotta-szvit (1951)
I.szimfónia (1951-1952)
Bükki vázlatok (1955)
Choreae Hungaricae - magyar barokk táncok (1961)
Piccola musica di concerto (1961)
Planctus et consolation (Gyász és vigasz) (1965)
Ünnepi nyitány (1969)
Jelky András - szvit (1974)
Partita all'ungaresca (1974)
Filharmonikus nyitány (1978)
Musica serena (1982)
Musica giocosa - szvit (1982)
Maskarák - szvit kamarazenekarra (1983)
Cassazione (1987)
Morceaux en forme de poire (1991)

VERSENYMŰVEK

Fantázia - zongorára és zenekarra (1929)
Concertino - hárfára és vonószenekarra (1937)
Concertino - zongorára és zenekarra (1948, átirat csembalóra és zenekarra 1949)
Trittico concertato gordonkára és vonóskarra (1964)
Concerto all'antica barytonra /viola da gambára / gordonkára és zenekarra (1965)
Serenata concertante fuvolára és zenekarra (1967)
Concertino rustico alpesi kürtre és zenekarra (1977)
Concertino IV. - oboára és vonósokra (1983)
Concertino V. - trombitára és vonósokra (1984)
Aria e Rondo all'ungherese - két hegedűre és vonóskarra (1994)
Relazioni - hegedűre és vonóskarra (1994)

KAMARAMŰVEK

vonósnégyesek
fúvósötösök
triók
oktettek
táncok
szerenádok
szonáták
szonatinák
különféle hangszeregyüttesekre, köztük:

Hétfalusi boricza-tánc hg/gka, zg (1934)
Szerenád fv, 2 hg (1940, átd. 1965)
Bihari román táncok furulya/hg/mélyhg/klar, zg
Régi magyar táncok fúvósötös (1953, átd. hg, zg 1958)
3. szonatina hg, zg (1960)
All'antica viola da gamba, csembaló/gka, zg (1962)
Vonósnégyes (1970-1972)
Chitaroedia Strigoniensis gitárhármas/gitáregyüttes (1973)
La Cour du Roi Mathias oktett (1977)

ZONGORAMŰVEK

Szonáta (1930)
Római hangjegyfüzet (1931)
Canephorae (1931)
Kis zongoradarabok népdalfeldolgozás (1937)
3 burleszk (1940-1941)
Régi magyar táncok (1943)
Toccata (1945)
Régi nóta, régi tánc (1956)
Correspondances (1957)
Hybrides (1957)
Three monograms (1962)
Nyári kirándulások (1975)

SZÍNPADI KÍSÉRŐZENÉK

Az ember tragédiája (Madách)
Csongor és Tünde (Vörösmarty)
Ahogy tetszik (Shakespeare)
A makrancos hölgy (Shakespeare)
Hamlet (Shakespeare)
Rómeó és Júlia (Shakespeare)
Vízkereszt (Shakespeare)

FILMZENÉK

Emberek a havason
Talpalatnyi föld
Forró mezők
Gyöngyvirágtól lombhullásig
Rákóczi hadnagya
Simon Menyhért születése
Szőnyi István
Két félidő a pokolban
Pacsirta
A kőszívű ember fiai
Egri csillagok
Szerelmi álmok