Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.
Egy bölcs mesemondó...

Orsós Jakab

1920-2002

író, fafaragó művész


"Orsós Jakab tudása archaikus tudás. Egy bölcsnek, egy mesemondónak a tudása. Sokkal többet tud, mint amennyit egy ember tudhat. Amikor elmegy egy-egy iskolába cigánygyerekek közé és beszél nekik, akkor mindig az emberi egyenlõségnek és az emberi méltóságnak az eszméjét vagy a vágyát adja tovább."

Nádas Péter

The skills of Jakab Orsós are ancient. The knowledge of a wise man, a storyteller. He knows more than it is possible for one man to know. When he goes to visit classes of Gypsy schoolchildren and talks to them, he always passes on the concept of human equality and dignity.

Péter Nádas

Ön az Orsós Jakab olvasóterembe nyitott be. A 2002-ben elhunyt, zalai beás családból származó író szellemi hagyatékát a Halis István Városi Könyvtárban 2003-tól ápoljuk családja, s a térség roma civil szervezetei bevonásával. Miért is vállaltuk fel ezt? Elsősorban azért, mert Orsós Jakab abból a beás cigány közösségből érkezett meg az irodalomba és a zalai irodalmi közéletbe, mely Dél-Zala, Nagykanizsa vidéke számos településének meghatározó kultúraformáló etnikuma.
Személye jó példa arra, hogy a hagyományok tisztelete és ápolása, ha azt megfelelő ismeretekkel és szemlélettel tesszük, nem gátja, hanem segítője a társadalmi előrehaladásnak, javítója a roma-magyar kapcsolatoknak. Írásai őszintén, néhol nyersen, sokszor humorosan mutatják be az anyagi javakban szegény, de érzelmekben, élményekben, lelki értékekben gazdag zalai beásság életét és kapcsolatait az őt körülvevő, befogadó és nem befogadó társadalommal.
Jó példa arra is, hogy tanulással, biztos identitással, az indentitást nem feladó alkalmazkodással példaadó értelmiséggé válhat.
Orsós Jakab magyar nyelvű novellái zalai családja, nemzettsége életéről szólnak leginkább, de mesélnek a zalai iparosodás okozta átalakulásokról is. Beszélte a beás nyelvet, de annak idején nem tartotta alkalmasnak arra, hogy sokak által elérhető, megérthető módon írjon népe és vidéke életéről. (A beás irodalmi nyelv kimunkálása csak az 1990-es években kezdődött meg, így ehhez már nem tudott csatlakozni.)
A zalai irodalmi közélet tehetségét hamar fölismerte, írásai szép számmal jelentek meg, majd (romaként!) a zalai írók egyesületének vezetője, s az 1995-ben indult Pannon Tükör kiadója lett.
Orsós Jakab nem csak íróként, de népművészként is országosan ismert volt, egyike a cigány fafaragás hagyományának ébren tartójaként és átadójaként.
Az olvasóteremben elsősorban írásai olvashatók, de találhatók képek, filmrészletek életéről. 
Ismerkedjen meg Orsós Jakabbal!

Kardos Ferenc

   Olvasnivaló és látnivaló   

Hegedűs Sándor: Megtaláni az őszinte szót, Nekrológ

Kardos Ferenc: Az író Orsós Jakab és a zalai beások

Nádas Péter: Végül csak elalszik az ember. Nekrológ

Orsós Jakab: Önéletírásom; Gyökeredzés (részlet a Gyökeredzés című kötetből)

Varga László nekrológja

 
/6
Következő >> (2. oldal)