Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.2015 - HALIS160

Halis István

1855-1927

Halis István várospolitikus, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár névadója kiváló helytörténész volt, aki történeti és irodalmi művekben sok nagykanizsai történeti eseményt örökített meg, részben az ő korában még létező, általa is ismert és használt városi levéltári források felhasználásával.  Emlékhelyünk törzsanyagát születésének 150. évfordulóján, 2005-ben, a Halis emlékév alkalmából gyűjtöttük össze.

Rövid életrajzHalis István Nagykanizsán született 1855. augusztus 21-én. Szülei Halis Ferenc földbirtokos és Andri Julianna. Nagykanizsán és Pécsett járt gimnáziumba, a jogi egyetemet Budapesten végezte. Tanulmányait befejezve visszatért szülővárosába. Különböző városi tisztségeket töltött be: 1890-ben árvaszéki ülnöknek választották, hosszú ideig városi tanácsos, később polgármester-helyettes. Utóbbi hivataláról 1914 októberében mondott le. 1913-ban a városi könyvtár és múzeum megalapításakor kinevezték könyvtárosnak és múzeumőrnek. A város történetének lelkes kutatójaként régi okiratokat gyűjtött, és régészettel is foglalkozott. Írt történeti munkákat, elbeszéléseket, romantikus regényes műveket és különféle vegyes cikkeket országos lapokban és folyóiratokban. Nagykanizsán hunyt el 1927. február 23-án.


Főbb művei: Színes mozaik Nagykanizsa történetéből. Nagykanizsa, 1893.; ZÉM. (Hoffmann Mórral közösen szerkesztette, és szerzőként is közreműködött benne.); A Ferenc-rend kanizsai zárdája. Nagykanizsa, 1899.; Zalai krónika I-V. Nagykanizsa, 1915-1917.; Hajnal van. Elbeszélések. Nagykanizsa, 1902.; Ellenség kezében (színmű). Nagykanizsa, 1913.; Karbunkulus (regény). Nagykanizsa, 1913.; Krónika a Babócsai családról. Nagykanizsa, 1923.
Irodalom: Barbarits; Gulyás; Szinnyei; MÉL 1. 633. p.; ZÉM.;
Arckép: Barbarits 366. p.; Czobor. 1912. 187. p.


Forrás: Zalai Életrajzi Lexikon; Zalavármegyei Évkönyv a Millenniumra. Nagykanizsa, Ifj. Wajdits József kny. 1986. 24. oldal

Halis István, a példás kanizsai, könyvtárunk névadója halálának 81. évfordulójára emlékezve könyvtárunk különgyűjteményt állított össze Halis István írásaiból,  általunk vagy mások által közzétett Halis-dokumentumokból, mely 2015-ben a Halis István születésnapjának 160. évfordulóján további művekkel bővült.